Buurtbussen Land van Cuijk

Buurtbus Boxmeer – Venray Lijn 255

Buurtbus Grave – Boxmeer Lijn 238

Buurtbus Sint Anthonis – Boxmeer Lijn 292

Heb u vragen en/of suggesties? Vul dan hieronder het formulier in. Wij nemen indien nodig contact met u op.

We stellen ons voor . . . . . . . .

Alle leden van de Buurtbus verenigingen in het  Land van Cuijk werken als vrijwilliger om passagiers te vervoeren. De chauffeurs en de besturen van de verenigingen laten met zorg en enthousiasme de buurtbussen rijden.

  • De chauffeurs worden, voordat ze op de bus komen, getest op rijvaardigheid en ze volgen een gedegen inwerkperiode.
  • Ze rijden op werkdagen volgens een dienstrooster. De diensten worden in overleg vastgesteld. Een dienst duurt ongeveer 4 uur. Men rijdt ’s morgens van 7.00 uur tot 11.00 uur, of van 11.00 uur tot 15.00 uur of van 15.00 uur tot 18.30 uur.
  • De chauffeurs verzorgen de kaartverkoop in de bus. Over het algemeen hebben onze klanten een OV-kaart.
  • De leden van de vereniging ontvangen geen enkele vergoeding voor hun inzet. Ze ontvangen een kilometervergoeding voor het vervoer van huis naar de standplaats van de bus. Jaarlijks krijgen ze een kerstpakket en er wordt een gezellige feestavond, of andere gezellige avond georganiseerd voor de leden.
  • Eenmaal per jaar heeft elke vereniging een Algemene Ledenvergadering onder leiding van de voorzitter. We hebben het dan over de gang van zaken op onze lijn en andere zaken die met de bus te maken hebben

 

Vrienden van de buurtbus

De buurtbus kan niet rijden zonder vrienden